Bài 9 trang 133 SGK Vật lí 12

Tham khảo hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án bài 9 trang 133 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12

Đề bài

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, Fsong song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Hướng dẫn giải

Khoảng vân: i=λDa

Đáp án bài 9 trang 133 sgk Lý lớp 12

Đáp án bài 9 trang 133 sgk lý lớp 12

b) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là: x= 4i = 4.0,25 = 1mm

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài tập 9 trang 133 sách giáo khoa Vật lí 12, các bạn cũng có thể tham khảo thêm đáp án giải lý 12 bài 10 trang 133 hoặc hướng dẫn giải bài tập vật lý 12 khác tại doctailieu.com.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X