Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 7 trang 132 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 7 trang 132 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng λ bằng 

A. 0,589 mm.             B. 0,589nm.

C. 0,589 μm.              D. 0,589 pm.

Hướng dẫn giải

Ánh sáng vàng của đèn natri có λ ≈ 589nm = 0,589µm

Đáp án

Đáp án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 7 trang 132 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    00:06 AM
18/08/2018    00:06 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu