Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 8 trang 133 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 133 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2mm, D = 1,2m, người ta đo được i = 0,36mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ?

Hướng dẫn giải

 

+ Sử dụng công thức tính khoảng vân  i=λDa

 

+ Tần số: 
 

Đáp án bài 8 trang 133 sgk Lí 12

dap-an-bai-8-trang-133-sgk-ly-12

» Tham khảo thêm: Đáp án bài 9 trang 133 sgk Lí 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 133 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    02:11 AM
18/08/2018    02:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu