Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 10 trang 133 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 10 trang 133 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, Fđến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Hướng dẫn giải

 + Khảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng khoảng vân i

 

+ Công thức khoảng vân:  i=λDa
 

Đáp án

Khảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng khoảng vân i => khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp bằng 11i

Đáp án bài 10 trang 133 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 10 trang 133 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu