Bài 9 trang 92 sgk Toán hình học 7

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Hình học tập 2

Đề bài

Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.

Ứng dụng: Một tờ giấy bị rách ở mép (h.65). Hãy dùng thước và compa dựng đường vuông góc ở cạnh AB tại A.

Giải bài tập 9 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp

- Áp dụng tính chất của tam giác cân.

- Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác.

Hướng dẫn giải bài 9 trang 92 sgk Toán hình lớp 7

Giải bài tập 9 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học


Giải bài tập 9 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Ứng dụng:

- Vẽ đường tròn (A, r) với r = AB/2; vẽ đường tròn (B, r).

- Gọi C là giao điểm của hai cung tròn nằm ở phía trong tờ giấy.

- Trên tia BC lấy D sao cho BC = CD => AB ⊥ AD.

Thật vậy: ΔABD có AC là trung tuyến ứng với BD (BC = CD) và AC = BC = CD.

=> AC = BD => ΔABD vuông tại A.

*****

» Xem thêm bài tập khác cùng chương: Bài 10 Hình học 7 trang 92

Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật nhanh nhất đáp án và hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 7 và tất cả các môn học khác.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 9 trang 92 sgk Toán hình học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    09:00 AM
17/08/2018    09:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu