Bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 35 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 1 phần hình học Toán 7 đã được học trên lớp.

Đề bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Cho tam giác \(ABC.\) Qua đỉnh \(A\) vẽ đường thẳng \(a\) song song với \(BC\), qua đỉnh \(B\) vẽ đường thẳng \(b\) song song với \(AC.\) Hỏi vẽ được mấy đường thẳng \(a\), mấy đường thẳng \(b\), vì sao?

» Bài tập trước: Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng tiên đề Ơ-clit: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Theo tiên đề Ơclit qua điểm \(A\) nằm ngoài \(BC\) vẽ được một đường thẳng song song với \(BC\). Do đó vẽ được một đường thẳng \(a\)

Tương tự: Qua \(B\) nằm ngoài \(AC\) vẽ được một đường thẳng song song với \(AC\). Do đó vẽ được một đường thẳng \(b\).

» Bài tiếp theo: Bài 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 7 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X