Bài 10 trang 92 sgk Hình học 7

Hướng dẫn giải và đáp án bài 10 trang 92 sách giáo khoa Toán hình học lớp 7 tập 2. Ôn tập cuối năm.

Đề bài

Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.

Giải bài tập 10 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp

Áp dụng bài 69 trang 88 SGK Toán 7 tập 2.

Hướng dẫn giải

Áp dụng bài 69 ta có cách vẽ sau:

Giải bài tập 10 trang 92  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

- Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với a tại P cắt b tại Q.

- Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với b tại R cắt a tại S.

- Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với SQ.

⇒ Đây chính là đường qua M và qua giao điểm của hai đường a, b (Vì 3 đường thẳng a, b, c là 3 đường cao trong ∆MSQ nên chúng đồng quy).

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 92 sgk Hình học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    11:00 AM
17/08/2018    11:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu