Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 9 trang 49 sgk Vật lí lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 11 - đáp án bài 9 trang 49 sách giáo khoa Lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện.

Đề bài

Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15p và tính công suất của nguồn điện khi đó. 

Đáp án bài 9 trang 49 sgk Vật lí lớp 9

+ Công suất của nguồn điện là: Ang = EIt = 12.0,8.15.60 = 8640 J = 8,64 kJ.

+ Công suất của nguồn điện này khi đó là: Png = EI = 12.0,8 = 9,6 W.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài số 9 trang 49, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án bài 1 trang 49 sgk Vật lí 11 hoặc hướng dẫn phương pháp giải các bài tập Lý lớp 11 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    13:04 PM
23/08/2018    13:04 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top