Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 7 trang 49 sgk Vật lí 11

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài tập 7 trang 49 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Điện năng và công suất điện

Đề bài:

Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là 6V.

Đáp án bài 7 trang 49 sgk Lý lớp 11

+ Điện năng tiêu thụ: 

A = 6.1.3600 = 21600 J = 21,6 kJ = 0,006 KW.h

+ Công suất điện: 

P = UI = 6.1 = 6 W.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 7 trang 49, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án bài 8 trang 49 sgk Lý 11 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Vật lí 11 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 49 sgk Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    09:31 AM
23/08/2018    09:31 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu