Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 5 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 5. Chọn câu đúng. 

Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

A. Vôn kế.

B. Công tơ điện.

C. Ampe kế.

D. Tĩnh điện kế.

Trả lời

Công tơ điện là dụng cụ đo điện năng tiêu thụ.

=> Chọn đáp án B

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    05:12 AM
23/08/2018    05:12 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu