Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 8 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 8.

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên đây.

b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 25⁰C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K)

Trả lời bài 8 trang 49 sgk Lí 11

a) Ý nghĩa các số ghi trên ấm:

+ 220V là hiệu điện thế định mức của ấm. Khi đặt vào hai đầu ấm hiệu điện thế 220V thì ấm hoạt động bình thường.

+ 1000W là công suất tiêu thụ điện của ấm điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V 

b)

+ Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 2l nước là: 

Q = m.c.Δt = 2.4190.(100−25) = 628500J

+ Hiệu suất của ấm là 90% => Lượng điện năng thực tế mà ấm tiêu thụ là: 

Giải bài 8 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Đáp án: 698 giây

» Tham khảo: Đáp án bài 9 trang 49 sgk Lí 11

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    11:44 AM
23/08/2018    11:44 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu