Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 8 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 8.

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên đây.

b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 25⁰C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K)

Trả lời bài 8 trang 49 sgk Lí 11

a) Ý nghĩa các số ghi trên ấm:

+ 220V là hiệu điện thế định mức của ấm. Khi đặt vào hai đầu ấm hiệu điện thế 220V thì ấm hoạt động bình thường.

+ 1000W là công suất tiêu thụ điện của ấm điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V 

b)

+ Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 2l nước là: 

Q = m.c.Δt = 2.4190.(100−25) = 628500J

+ Hiệu suất của ấm là 90% => Lượng điện năng thực tế mà ấm tiêu thụ là: 

Giải bài 8 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Đáp án: 698 giây

» Tham khảo: Đáp án bài 9 trang 49 sgk Lí 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    11:44 AM
23/08/2018    11:44 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu