Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 6 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Jun (J).

B. Oat (W)

C. Niutơn (N).

D. CuLông (C).

Trả lời

Công suất điện được đo bằng đơn vị Oat (W).

=> Chọn đáp án B.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    07:21 AM
23/08/2018    07:21 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu