Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 1 trang 49 sách giáo khoa vật lý lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 49 SGK vật lý lớp 11 tiết học về điện năng và công suất điện

Bài 1. Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua.

Trả lời

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực điện trường thực hiện. Công thức tính điện năng tiêu thụ: A = Uq = Uit.

Công thức tính công suất điện: 

Công thức tính công suất điện
 

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    21:47 PM
22/08/2018    21:47 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu