Bài 8 trang 33 SGK vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 8 trang 33 sách giáo khoa vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 8:

Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn và tăng khoảng cách giữa hai bản lên gấp đôi.

a) Tính điện tích q của bản tụ.

b) Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích Δq = 0,001q từ bản dương sang bản âm.

c) Xét lúc điện tích của tụ chỉ còn bằng q/2 . Tính công mà điện trường trong tụ sinh ra khi phóng điện tích Δq như trên từ bản dương sang bản âm lúc đó.

Trả lời bài 8 trang 33 sgk Lí 11

a) Điện tích của tụ điện : q = C.U = 2.10-6 . 60 = 12.10-4C

b) Khi trong tụ phóng điện tích Δq = 0,001q từ bản dương sang bản âm, điện trường bên trong tụ điện đã thực hiện công là:

A = Δq.U = 0,001. 12.10-4 . 60 = 72.10-6J

c) Điện tích tụ q' = q/2 = 6.10-4C. Khi có lượng điện tích Δq' = 0,001q' phóng từ bản dương sang bản âm thì điện trường đã thực hiện một công:

A'=Δq'.U=0,001. 6.10-4.60 = 36.10-6J

Đáp án:

a) q=12.10-4C ;

b) A=72.10-6J ;

c) A'=36.10-6J

» Tham khảo: Đáp án bài 7 trang 33 sgk Lí 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X