Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Trả lời câu hỏi C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 SGK Vật lý 11

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi từ C1 đến C9 trang 37 trong tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện

Câu C1 trang 37: Nêu một ví dụ về một mạch điện trong đó có cùng dòng điện không đổi chạy qua

Trả lời:

Mạch điện trong đèn pin.

Câu C2 trang 37: Do cường độ dòng diện bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ như thế nào?

>>>Giải lí 11 trọn bộ cả năm học tại đây

Trả lời:

Đo cường độ dòng điện bằng cách sử dụng Ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo.

Câu C3 trang 38: Trong thời gian 2s có một điện lượng 1.5C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn.

Trả lời

Cường độ dòng điện qua đèn:

câu C3 SGK Vật lý 11

Đáp số: I = 0,75 A

Câu C4 trang 38: Dòng điện chạy qua một dây dẫn bằng kim loại có cường độ là 1 A. Tính số eelectron dịch chuyển qua tiết điện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 1 s.

Trả lời:

Số eelectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s:

câu C4 SGK Vật lý 11

Đáp số: n = 6,25. 1018 (êlectron)

Câu C5 trang 38: Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là các vật gì? Các hạt mang điện trong các vật loại này có đặc điểm gì?

Trả lời:

Vật có dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện (vật dẫn).

Các hạt mang điện trong các vật dẫn là những hạt mang điện tự do có thể dịch chuyển trong vật.

Câu C6 trang 38​​​​​​​: Giữa hai đầu một đoan mạch hoặc giữa hai đầu bóng đèn phải có điều kiện gì để có dòng điện chạy qua chúng?

Trả lời:

Điều kiện để có dòng điện chạy qua đoạn mạch phải có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch hay hai đầu bóng đèn

Câu C7 trang 38​​​​​​​: Hãy kể tên một số nguồn điện thường dùng.

Trả lời:

Tên một số nguồn điện thường dùng là pin, ắc quy, máy phát điện….

Câu C8 trang 39​​​​​​​: Bộ phận nào của mạch điện hình 7.2 tạo ra dòng điện chạy trong mạch điện này khi đóng công tắc K?

câu C8 SGK Vật lý 11

Trả lời:

Bộ phận tạo ra dòng điện chạy trong mạch điện này khi đóng công tắc K là nguồn điện (+    -).

Câu C9 trang 39​​​​​​​: Nếu mắc mạch điện theo sơ đồ hình 7.3 thì số chỉ vôn kế và số vôn ghi trên nguồn điện có mối quan hệ gì? Điều đó cho biết có gì tồn tại giữa hai cực của nguồn điện?

câu C9 SGK Vật lý 11

Trả lời:

Số chỉ vôn kế khi này sẽ giống số vôn ghi trên nguồn điện. Điều đó có nghĩa là giữa hai đầu của nguồn điện tồn tại một hiều điện thế, nếu mắc vào đó một bóng đèn thì đèn sẽ sáng.

Xem thêm các bài tập thuộc Bài 7 SGK Vật lí 11

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu