Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 7 trang 33 SGK Vật lí 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời đáp án bài tập 7 trang 33 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học bài 6 về tụ điện

Đề bài:

Trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF-200V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120V.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

Đáp án bài 7 trang 33 sgk Vật lí lớp 11

a) Khi nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thê 120V thì tụ sẽ tích điện là:

Q = CU = 20.120 = 2400 μC (hay = 24.10-4 C)

b) Điện tích tối đa mà tụ tích được (khi nối hai đầu tụ vào hiệu điện thế 200V):

Qmax = C.Umax = 20.100 = 4000 μC (hay = 4.10-3 C)

Đáp án: 

a) Q = 24.10-4 C

b) Qmax = 4.10-3 C

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài tập 7 trang 33 môn Lý lớp 11, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án bài 8 trang 33 SGK Vật lí 11 hoặc hướng dẫn giải các bài tập Vật lý 11 khác tại doctailieu.com. Chúc các em học tốt !

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    21:47 PM
20/08/2018    21:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu