Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 33 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 5Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện.

A. C tỉ lệ thuận với Q

B. C tỉ lệ nghịch với U

C. C phụ thuộc vào Q và U

D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Hãy lựa chọn câu phát biểu đúng.

Trả lời bài 5 tr. 33 SGK Vật lí lớp 11

Điện dung của tụ điện được tính bởi công thức:

bài 5 trang 33 sách giáo khoa

=> C chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ điện, không phụ thuộc vào Q và U

=> Chọn đáp án: D

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 33 SGK Vật lý 11

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    17:37 PM
20/08/2018    17:37 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top