Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 33 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Bài 5Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện.

A. C tỉ lệ thuận với Q

B. C tỉ lệ nghịch với U

C. C phụ thuộc vào Q và U

D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Hãy lựa chọn câu phát biểu đúng.

Trả lời bài 5 tr. 33 SGK Vật lí lớp 11

Điện dung của tụ điện được tính bởi công thức:

bài 5 trang 33 sách giáo khoa

=> C chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ điện, không phụ thuộc vào Q và U

=> Chọn đáp án: D

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 33 SGK Vật lý 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    17:37 PM
20/08/2018    17:37 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu