Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Vật lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 33 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 33 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học bài 6 về tụ điện

Bài 4: Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì?

Trả lời

- Khi tụ điện tích điện, giữa hai bản tụ tồn tại một điện trường => Năng lượng của một tụ điện tích điện là năng lương điện trường.

- Năng lượng của điện trường trong tụ điện và có biểu thức là : W = Q²/2C

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    15:46 PM
20/08/2018    15:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu