Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Vật lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 33 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 33 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học bài 6 về tụ điện

Bài 4: Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì?

Trả lời

- Khi tụ điện tích điện, giữa hai bản tụ tồn tại một điện trường => Năng lượng của một tụ điện tích điện là năng lương điện trường.

- Năng lượng của điện trường trong tụ điện và có biểu thức là : W = Q²/2C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Vật lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 33 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    15:46 PM
20/08/2018    15:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu