Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Vật lý lớp 11: Đáp án bài 6 trang 33 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 33 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học bài 6 về tụ điện

Bài 6  Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện?

Giữa hai bản kim loại là một lớp

A. Mica

B. Nhựa pôliêtilen

C.Giấy tẩm dung dịch muối ăn

D. Giấy tẩm parafin.

Trả lời

Dung dịch muối ăn là chất dẫn điện => Giữa hai bản kim loại là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn ta sẽ không có một tụ điện.

=> Chọn đáp án: C

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    19:42 PM
20/08/2018    19:42 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu