Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 8 trang 158 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 158 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.

Trả lời

Hiện tượng quang điện xảy ra do sự hấp thụ photon của ánh sáng kích thích bởi electron trong kim loại. Mỗi photon bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron. Muốn cho electron bứt ra khỏi mặt kim loại phải cung cấp cho nó một công để “thắng” các liên kết. Công này gọi là công thoát (A).

 

Như vậy, đặt: λ0=hcA là giới hạn quang điện của kim loại ⇒ λ ≤ λ 0

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    20:56 PM
20/08/2018    20:56 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu