Đáp án bài 11 trang 158 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 11 trang 158 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Ánh sáng có bước sóng 0,60 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?

A. Xesi.                                                      B. Kali.

C. Natri.                                                     D. Canxi.

Hướng dẫn giải

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: λ ≤ λ0

Đáp án bài 11 trang 158 sgk vật lý lớp 12

+ Từ bảng 30.1 (SGK trang 155) ta có giới hạn quang điện của các chất lần lượt là:

λ0Canxi = 0,43µm; λ0Natri = 0,50µm; λ0Kali = 0,55µm; λ0Xesi = 0,58µm

+ Bước sóng có bước sóng 0,6μm đều lớn hơn cả 4 giới hạn quang điện nên nó sẽ không gây ra hiện tượng quang điện với cả 4 chất trên

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X