Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 13 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 13 trang 158 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho 1 eV = 1,6.10-9 J.

Hướng dẫn giải

 

Công thoát:  A=hcλ0

Đáp án bài 13 trang 158 sgk vật lý lớp 12

Công thoát của êlectron khỏi kẽm:

Đáp án bài 13 trang 158 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu