Giải bài 12 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 158 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).

Hướng dẫn giải

Lượng tử năng lượng:  Hướng dẫn giải bài 12 trang 158 sgk lý lớp 12

Đáp án bài 12 trang 158 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 12 trang 158 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X