Đáp án bài 8 trang 100 sách giáo khoa hình học 12

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 100 SGK Toán hình học lớp 12.

Đề bài

Trong không gian O x y z cho các điểm A(1;0;−1), B(3;4;−2), C(4;−1;1), D(3;0;3).

a) Chứng minh rằng A , B , C , D không đồng phẳng.

b) Viết phương trình mặt phẳng ( A B C ) và tính khoảng cách từ D đến ( A B C ) .

c) Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A B C D . d) Tính thể tích tứ diện A B C D .

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 8 trang 100 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 8 trang 100 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 8 trang 100 sgk hình học lớp 12 phần 1
Đáp án bài 8 trang 100 sgk hình học lớp 12 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top