Giải toán lớp 12: Đáp án bài 11 trang 101 SGK hình học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 101 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Trong không gian O x y z cho các điểm A ( − 1 ; 2 ; 0 ) , B ( − 3 ; 0 ; 2 ) , C ( 1 ; 2 ; 3 ) , D ( 0 ; 3 ; − 2 ) .

a) Viết phương trình mặt phẳng ( A B C ) và phương trình tham số của đường thẳng A D .

b) Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa A D và song song với B C .

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 11 trang 101 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 11 trang 101 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 11 trang 101 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top