Giải toán lớp 12: Đáp án bài 7 trang 100 SGK hình học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 100 sách giáo khoa toán hình học lớp 12

Đề bài

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d₁ và d₂ có phương trình

Câu hỏi bài 7 trang 100 sgk hình học lớp 12
 

a) Chứng minh rằng hai đường thẳng d₁ và d₂ chéo nhau.

b) Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa d₁ và song song với d₂.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 7 trang 100 sgk hình học lớp 12
 

Đáp án bài 7 trang 100 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 7 trang 100 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top