Giải bài 14 trang 101 sách giáo khoa hình học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 14 trang 101 SGK hình học lớp 12.

Đề bài

Trong không gian cho ba điểm A , B , C .

a) Xác định điểm G sao cho

b) Tìm tập hợp các điểm M sao cho MA² + 2MB² − 2MC²= k² , với k là hằng số.

Hướng dẫn giải

a) Biến đổi đẳng thức vector trong câu a) theo những điểm cố định và suy ra vi trí của điểm G.

b) Sử dụng công thức ba điểm, chèn điểm G vào tất cả các vector MA - MB - MC biến đổi và kết luận.

Đáp án bài 14 trang 101 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 14 trang 101 sgk hình học lớp 12 phần
Đáp án bài 14 trang 101 sgk hình học lớp 12 phần 2

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM