Bài 13 trang 101 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 13 trang 101 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Trong không gian O x y z , cho hai đường thẳng:

Câu hỏi bài 13 trang 101 sgk hình học lớp 12

a) Chứng minh rằng d₁ và d₂ cùng thuộc một mặt phẳng.

b) Viết phương trình mặt phẳng đó.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 13 trang 101 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 13 trang 101 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 13 trang 101 sgk hình học lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM