Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 8 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 8 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 8. Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103kg/m³. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn.

a) Tính mật độ êlectron tự do trong đồng.

b) Một dây tải điện bằng đồng, tiết diện 10mm² mang dòng điện 10A. Tính tốc độ trôi của êlectron dẫn trong dây dẫn đó.

Trả lời

a) Mật độ êlectron tự do trong đồng bằng mật độ nguyên tử đồng:

Mật độ êlectron tự do trong đồng bằng mật độ nguyên tử đồng
 

Coi dây tải điện hình trụ có tiết diện S = 10mm²

Gọi Ne là số êlectron đi qua tiết diện của dây dẫn trong 1s.

v là vận tốc trôi của êlectron dẫn trong dây dẫn (vận tốc cuốn của êlectron theo điện trường).

Số êlectron Ne đi qua tiết diện S trong 1s bằng số êlectron chiếm trong thể tích hình trụ tiết diện S, chiều cao v:

V = Sv (1)

Mặt khác:

Ne = ne . V = 1/e (2)

Với n= mật độ êlectron tự do trong đồng.

Từ (1) và (2) suy ra tốc độ trôi của êlectron dẫn trong dây dẫn đó là :

Đáp án:

a) n= 8,4.1028 (m³ ) ;

b) v = 7,44.10-5 (m/s)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 8 trang 78 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    07:20 AM
27/08/2018    07:20 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu