Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 6 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 6: Phát biểu nào là chính xác?

Hạt tải điện trong kim loại là:

A.các êlectron của nguyên tử.

B. êlectron ở lớp trong cùng của nguyên tử.

C.các êlectron hóa trị đã bay tụ do ra khỏi tinh thể.

D.các êlectron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

Trả lời

Hạt tải điện trong kim loại là các êlectron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

=> Chọn đáp án: D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 6 trang 78 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    03:08 AM
27/08/2018    03:08 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu