Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 4: Do đâu mà trong cặp nhiệt điện có suất điện động?

Trả lời

Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

Do mật độ êlectron tự do ở mỗi kim loại khác nhau nên tại mối hanfsex tồn tại một hiệu điện thế.

Vì hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau , khi đó chuyển động nhiệt của các hạt tải điện ở hai đầu không giống nhau, làm cho hiệu điện thế giữa đầu nóng và đầu lạnh của từng dây khác nhau, khiến trong mạch có suất điện động ℰ, gọi là suất nhiệt điện động.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 78 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    23:14 PM
26/08/2018    23:14 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu