Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 7 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 7 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 7. Một bóng đèn 220V-100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 2000⁰C . Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết răng nhiệt độ môi trường là 20⁰C và dây tóc đèn làm bằng vonfam.

Trả lời

Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường (ở 20⁰C)

Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường

Điện trở bóng đèn khi không thắp sáng (ở 20⁰C)

Điện trở bóng đèn khi không thắp sáng

Đáp án:

R = 484Ω ; 

R₀ = 48,48Ω

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 7 trang 78 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    05:11 AM
27/08/2018    05:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu