Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 5 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 5 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 5: Phát biểu nào là chính xác?

Các kim loại đều

A. dẫn điện tố,có điện trở suất không thay đổi.

B. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ .

C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

Trả lời

Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

Đáp án: B

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 5 trang 78 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    01:03 AM
27/08/2018    01:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu