Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 9 trang 78 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 9 trang 78 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học về Dòng điện trong kim loại.

Đề bài

Để mắc đường dây tải điện từ địa điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg dây nhôm ? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m³, của nhôm là 2700 kg/m³.

Đáp án bài 9 trang 78 sgk Vật lí lớp 11

Thay dây đồng băng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, thì điện trở của dây nhôm phải bằng điện trở của dây đồng. (Xem lại Lý thuyết về dòng điện trong kim loại)

điện trở của dây nhôm phải bằng điện trở của dây đồng

Vì ICu = IAl = khoảng cách từ A đến B, suy ra:

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 9 trang 78 SGK vật lý

Khối lượng nhôm phải dùng là:

Khối lượng nhôm phải dùng

Đáp án: mAl = 493,65 (kg)

*****

» Tham khảo thêm: Giải lý bài 1 trang 78 sgk

» Xem hướng dẫn cách làm các dạng bài tập Vật lý lớp 11 khác tại doctailieu.com

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    09:30 AM
27/08/2018    09:30 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top