Bài tập 8 trang 59 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 59 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng? Tại sao?

a) HB = HC.                   b) HB > HC.                      c) HB < HC.

Giải bài tập 8 trang 59 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp

Áp dụng định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 59 sgk Toán 7

AB, AC là hai đường xiên kẻ từ A.

AH ⊥ BC nên HB là hình chiếu của AB trên BC; HC là hình chiếu của AC trên BC.

Vì AB < AC (gt) nên HB < HC ( Theo định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

Vậy kết luận C đúng.

» Xem thêm: Đáp án bài 9 trang 59 sgk Toán 7

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    09:00 AM
11/08/2018    09:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu