Bài tập 8 trang 59 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 59 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng? Tại sao?

a) HB = HC.                   b) HB > HC.                      c) HB < HC.

Giải bài tập 8 trang 59 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp

Áp dụng định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 59 sgk Toán 7

AB, AC là hai đường xiên kẻ từ A.

AH ⊥ BC nên HB là hình chiếu của AB trên BC; HC là hình chiếu của AC trên BC.

Vì AB < AC (gt) nên HB < HC ( Theo định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

Vậy kết luận C đúng.

» Xem thêm: Đáp án bài 9 trang 59 sgk Toán 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập 8 trang 59 sgk Toán 7 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    09:00 AM
11/08/2018    09:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu