Trả lời câu hỏi bài 7 trang 79 sgk Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi bài 7 trang 79 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Ở hình 42 cho biết AB = 3cm; AC = 4,5cm và góc(ABD) = góc(BCA).

a) Trong hình vẽ này có bao nhiêu tam giác ? Có cặp tam giác nào đồng dạng với nhau không ?

b) Hãy tính các độ dài x và y (AD = x, DC = y).

c) Cho biết thêm BD là tia phân giác của góc B. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng BC và BD.

Hình bài 7 trang 79

Đáp án lời giải

a) Trong hình vẽ có 3 tam giác: ΔABD, ΔCBD, ΔABC

ΔABD và ΔACB có

góc B = góc C

góc A chung

⇒ ΔABD ∼ ΔACB (g.g)

b) ΔABD ∼ ΔACB

Đáp án câu b bài 7 trang 79

⇒ y = 4,5 – 2 = 2,5

c) BD là tia phân giác của góc B

Đáp án câu c bài 7 trang 79

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 7 trang 79 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu