Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 7 trang 158 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Phôtôn là gì?

Trả lời

Phôtôn là một lượng tử năng lượng của dòng ánh sáng. Nó coi như một hạt ánh sáng.

doctailieu.com
Back to top