Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 7 trang 146 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập số 7 trang 146 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12

Đề bài

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điện thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút

Hướng dẫn cách giải

Áp dụng công thức tính cường độ dòng điện   I=PU

Công thức tính nhiệt lượng Q = Pt

Đáp án bài 7 trang 146 sgk Lý lớp 12

a) Cường độ dòng điện:

Đáp án bài 7 trang 146 sgk lý lớp 12

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000 J

» Xem thêm: Bài 6 trang 146 sgk Vật lí 12

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    02:15 AM
20/08/2018    02:15 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu