Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 146 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 146 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Nêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài ?

Đáp án

Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 146 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    20:55 PM
19/08/2018    20:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu