Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 146 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 146 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng

Tia X có bước sóng

A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

B. Lớn hơn tia tử ngoại.

C. Nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. Không thể đo được.

Hướng dẫn giải

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11m đến 10-8m

Đáp án

Đáp án C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 146 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    22:22 PM
19/08/2018    22:22 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu