Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 6 trang 146 sgk vật lí 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 146 SGK Lí học lớp 12

Đề bài

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

Hướng dẫn giải

 

Áp dụng định lý biến thiên động năng  Hướng dẫn giải bài 6 trang 146 sgk lý lớp 12

Đáp án Bài 6 trang 146 sgk vật lí 12

Đáp án bài 6 trang 146 sgk lý lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 146 SGK Vật lí 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 146 sgk vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    00:10 AM
20/08/2018    00:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu