Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 6 trang 146 sgk vật lí 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 146 SGK Lí học lớp 12

Đề bài

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

Hướng dẫn giải

 

Áp dụng định lý biến thiên động năng  Hướng dẫn giải bài 6 trang 146 sgk lý lớp 12

Đáp án Bài 6 trang 146 sgk vật lí 12

Đáp án bài 6 trang 146 sgk lý lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 146 SGK Vật lí 12

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    00:10 AM
20/08/2018    00:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu