Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8

Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 7 trang 146 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 7 trang 146 SGK Hóa 8

Đề bài

Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Cách giải

Tính khối lượng dung dịch muối ăn:

mdd muối = mmuối + mH2O = 36 + 100 = ? (gam)

mdd đường = mđường + mH2O = 204 + 100 = ? (gam)

\(C\%  = \dfrac{{mc\tan }}{{m\,dd}}.100\% \)

Đáp án

Bài làm cách 1

- Nồng độ phần trăm của dung dịch muối:

\(m_{dd}=m_{muối}+100g=136(g)\)

\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\%=\frac{36}{36+100}\times 100\%=26,47\%\)

- Nồng độ phần trăm của dung dịch đường:

\(m_{dd}=m_{đường}+100g=204+100=304(g)\)

​​\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\%=\frac{204}{304}\times 100\%=67,1\%\)

Bài làm cách 2

- Nồng độ phần trăm của dung dịch muối:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{36}{(36+100)}\) . 100% = 26,47%

- Nồng độ phần trăm của dung dịch đường:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{204}{(204+100)}\) . 100% = 67,1%

Ghi nhớ

- Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch:

\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\%\)

- Nống độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

\(C_M=\frac{n}{V}(mol/l)\)

»» Bài trước:: Bài 6 trang 146 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 7 trang 146 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X