Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 7 trang 146 SGK Hóa học 8

Hướng dẫn lời giải và đáp án chi tiết bài tập 7 trang 146 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Ở nhiệt độ 25⁰C độ tan của muối ăn là 36g của đường là 204g. Hãy tính nồng đồ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Lời giải đáp án bài 7 trang 146 sgk Hóa lớp 8

Nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa ở 20⁰C.

Theo định nghĩa về độ tan ta có:

(100 + 36)g dung dịch có 36g NaCl

Vậy trong 100g dung dịch có xg NaCl.

x = 36.100/(100+36) = 26,47g.

Suy ra C% của NaCl là 26,47%.

(100 +204)g dung dịch có 204g đường.

=> Vậy trong 100g dung dịch có y g đường.

y=100.204/(100+204) = 67,10g.

Suy ra c% của đường là 67,1%.

*****

Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án bài tập 7 (trang 146 sách Hóa học 8), ngoài ra các em có thể tham khảo thêm hướng dẫn cách làm, trình bày bài giải hóa 8 bài 6 trang 146 và các bài tập khác môn Hóa học lớp 8 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 146 SGK Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu