Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 6 trang 146 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 146 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl₂ 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO₄ 0,1M.

Lời giải đáp án

Khối lượng chất tan dùng cho mỗi trường hợp là:

a) 1 lít có 0,9 mol NaCl.

2,5 lít có x mol NaCl.

x= 2,5.0,9 = 2,25 mol NaCl.

mNaCl = 2,25 . 58.5 = 131,625g.

b) 100g dung dịch MgCl₂ có 4g MgCl₂.

50g dung dịch MgCl₂ có 2g MgCl₂.

c) Cách tính tương tự như câu a) ta có mMgSO₄ = 3g.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 146 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu