Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 04/02/2020

Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 3 trang 146 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 3 trang 146 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

Cách giải

Công thức tính nồng độ mol \({C_M} = \dfrac{n}{V}\) (mol/l)

Đáp án

Bài làm cách 1

Tính nồng độ mol của các dung dịch:

a) \(C_{M(KCl)} =\frac {n}{V} = \frac{1}{0,75} = 1,33 mol/l.\)

b) \(C_{M(MgCl_2)} =\frac {n}{V} = \frac{0,5}{1,5} = 0,33 mol/l.\)

c) \(n_{CuSO_4} =\frac{m}{M}= \frac{400}{160}=2,5 mol → C_M = \frac{n}{V}=\frac{2,5}{4} = 0,625 mol/l.\)

d) \(C_{M(Na_2CO_3} =\frac {n}{V} = \frac{0,06}{1,5} = 0,04 mol/l.\)

Bài làm cách 2

Nồng độ mol của dung dịch:

a) CM = \(\dfrac{1000.1}{750}\) = 1,33 mol/l

b) CM = \(\dfrac{0,5}{1,5}\) = 0,33 mol/l

c) Số mol CuSO4 : n = \(\dfrac{m}{M}\) = \(\dfrac{400}{160}\) = 2,5 mol

Nồng độ mol: CM = \(\dfrac{2,5}{4}\) = 0,625 mol/l

d) CM = \(\dfrac{1000.0,06}{1500}\) = 0,04 mol/l

Ghi nhớ

- Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch:

\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\%\)

- Nống độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

\(C_M=\frac{n}{V}(mol/l)\)

»» Bài tiếp theo:: Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 3 trang 146 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM