Giải bài 6 trang 100 sách giáo khoa hình học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 100 SGK hình học lớp 12

Đề bài

Trong không gian O x y z cho mặt cầu ( S ) có phương trình x² + y² + z² = 4a² ( a > 0 ) .

a) Tính diện tích mặt cầu ( S ) và thể tích của khối cầu tương ứng.

b) Mặt cầu ( S ) cắt mặt phẳng ( O x y ) theo đường tròn ( C ) . Xác định tâm và bán kính của ( C ) .

c) Tính diện tích xung quanh của hình trụ nhận ( C ) làm đáy và có chiều cao là a √ 3 . Tính thể tích của khối trụ tương ứng.

Hướng dẫn giải


c) Sử dụng các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ: Sxq = 2πrh ; V = πr²h , trong đó r ; h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối trụ.

Đáp án bài 6 trang 100 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 6 trang 100 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top