Bài 7 trang 56 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 56 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 2 hình học

Đề bài

Một cách chứng minh khác của định lí 1:

Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B' sao cho AB' = AB.

a) Hãy so sánh góc ABC với góc ABB'.

b) Hãy so sánh góc ABB' với góc AB'B.

c) Hãy so sánh góc AB'B với góc ACB.

Từ đó suy ra ΔABC < ΔACB

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 7 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

» Tham khảo thêm: Bài 6 trang 56 sgk Hình học 7

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    07:00 AM
11/08/2018    07:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu