Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 69 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 69 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? không có phản ứng ?

Đề bài:

Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? Không có phản ứng ?

a) Al và khí Cl2 ;

b) Al và HNO3 đặc, nguội;

c) Fe và H2SO4 đặc, nguội;

d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết các phương trình hoá học (nếu có).

***

Hướng dẫn giải:

Chú ý: Al và Fe không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

 

Đáp án bài 2 trang 69 sgk hóa lớp 9

Những cặp chất có phản ứng: Al và khí Cl2; Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Fe + Cu(NO3)2  → Cu ↓+ Fe(NO3)2

» Tham khảo bài kế tiếp: Bài 3 trang 69 sgk Hóa 9

--------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các bài tập giải Hóa lớp 9 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 69 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    22:43 PM
14/08/2018    22:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu