Đáp án bài 6 trang 47 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 47 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G = T + X                        b) A = T ; G = X

c)  A + T + G = A + X  + T         d) A + T + X = G+ X + T

Trả lời:

Theo nguyên tắc bổ sung : A= T ; G = X

=> A + G = T + X; A + T + G = A + X  + T 

=> Đáp án a, b, c đúng

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 47 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    08:51 AM
29/08/2018    08:51 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu