Trả lời câu hỏi bài 2 trang 47 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 47 sách giáo khoa sinh học lớp 9 để biết vì sao ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù.

Đề bài: Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Trả lời:

1. Tính đặc thù của phân tử ADN do mỗi phân tử ADN được đặc trưng số lượng, thành phần và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit.

2.

Tính đa dạng của phân tử ADN : do phân tử ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân ( các đơn phân là 4 loại nucleotit A, T, G ,X).  Khi thay đổi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit  thì có thể tạo vô số phân tử ADN khác nhau

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X