Đáp án bài 3 trang 47 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 47 SGK sinh học lớp 9 để hiểu hơn về cấu trúc không gian của ADN và hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào

Đề bài: Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

- Mô tả cấu trúc không gian của ADN:

ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđro tạo thành cặp. Mỗi chu kì xoắn cao 34A°, gồm 10 cặp nuclêôtit. Đường kính vòng xoắn là 20A0.

- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm sau:

  • Dựa vào tính chất bổ sung của hai mạch A liên kết với T , G liên kết với X, do đó khi biết trình tự đơn phân của một mạch thì suy ra được trình tự các đơn phân của mạch còn lại.
  • Về mặt số lượng và tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN:

A = T, G = X=> A + G = T + X

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X